# پرشین_بلاگ

تقديم به تمام پدران جز ....

تــقــدیــم بــه روح سبـز پـدرانـی کـه بــا قـــــامــتـــشــان ، اســـتـــواری و بــا لــبــخـــنــدشـان ، زنــدگــانـی را بـه فـرزنـدانـشـان آمــوخــتــنــد . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید