# وبلاگ

زندگی

زنــــدگــــی در زندگی می تونیم تـــوقـــعـــات رو کــم کــنــیــم امـــیــــد هــا رو افـــزایــش دهــیــم وظـایــف رو بـا هــم تــقــســیــم کــنــیــم عــاطــفــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید