زندگی

چه شبی بود و چه فرخنده شبی

آن شب دور که چون خواب خوش از دیده پرید

کودک قلب من ، این قصه شاد از لبان تو شنید :

زندگی رویا نیست ، زندگی زیبایست .

می توان بر درختی تهی از بار، زدن پیوندی

می توان در دل این مزرعه ی خشک و تهی ، بذری ریخت

می توان از میان ، فاصله ها را برداشت

دل من با دل تو ، هر دو بیزار از این فاصله هاست . . .

* * * * فدای همتون نسیم * * * *

 

/ 0 نظر / 7 بازدید