شعر

اي خوشا در زندگاني خوان شاهي داشتن

بر سر سفره نشستن ،مرغ و ماهي داشتن

همچو صاحب ثروتان،از پشت ماشين هاي شيك

با تكبر بر فقيران هم نگاهي داشتن

چون گراني خم نموده قامت رعناي من

بهر اين قامت،عصا و تكيه گاهي داشتن

چونكه بيرونم نمايد موجر ظالم بلا

كلبه اي،آلونكي سر پناهي داشتن

چون كه با ترفند،هر كاسب فريبم ميدهد

بهر زندان كردنش پشت و پناهي داشتن

يا چو بگذارد كلاهي بر سرم هر ناقلا

از براي كله اش سوپر كلاهي داشتن

از براي شعر شيرين،اي شريفي مثل من

ذوق و استعداد اشعار فكاهي داشتن

/ 0 نظر / 7 بازدید