تقديم به بهترين کسم

* * * تقدیم به عزیزترین کسی که داشتم و از دست دادم * * *

گل به گل ، سنگ به سنگِ این دشت یادگاران تو اند

رفته ای اینک

و هر سبزه و سنگ در تمام دَر و دشت ، سوگواران تو اند

در دلم آرزوی آمدنت می میرد

رفته ای اینک

اما آیا باز می گردی ؟!

چه تمنای محالی دارم ،

خنده ام می گیرد! . . .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید