آســمــان هـــوای گـــریــــه دارد امـــا . . .

خسته ام بگذارید دلم را در گوشه آسمان دیگری بیاویزم

بگذارید کمی بایستم تا دنیا از بالای سرم رد شود

بگذارید اشکهایم ، غم ها را از چهره زندگی بشوید

بگذارید پشت این پنجره ها بمانم . . .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید