آورده اند که . . .

روزی صحبت از پیری بود .

نور الدین جهانگیر چهارمین پادشاه گورکانی هندی فی البداهه گفت :

« چرا خم گشته می گردند پیران جهان دیده ؟ »

نور جهان فوری گفت :

« به زیر خاک می جویند ایام جوانی را .»

 

/ 0 نظر / 5 بازدید