اگه دلم تنگ ميشه خيلي برات منو ببخش

اگه نگام گم ميشه تو شهر چشات منو ببخش

من رو ببخش اگه شبا ستاره ها رو ميشمورم

اگه همش پيش همه بهت ميگم دوستت دارم

من رو ببخش اگه برات سبد سبد گل ميچينم

من رو ببخش اگه شبها فقط تو رو خواب ميبينم

من رو ببخش اگه تو رو ميسپارمت دست خدا

اگه پيش غريبه ها به جاي تو ميگم شما

من رو ببخش اگه واسه چشماي تو خيلي كمم

تو يه فرشته اي و من اگه خيلي باشم يه آدمم

من رو ببخش اگه ميخوام فقط بشي مال خودم

من رو ببخش اگه كمم ولي زيادي عاشقت شدم

/ 0 نظر / 5 بازدید