تقديم به مادرم

تقدیم به مادرم ، که

چشمانش ، صداقت

قامتش ، استواری

لبخندش ، زندگانی

و دستان زحمتکشش ، پیشرفت و تلاش را به من آموخت ...

باز باید عشق را تفسیر کرد

باز باید عشق را تفسیر کرد ، در نگاه عاشقانۀ یک مادر

باز باید عشق را زنجیر کرد ، در لابه لای آزروهای یک مادر

باز باید عشق را تعمیر کرد ، در کوچه پس کوچه های امید یک مادر

باز باید عشق را تکثیر کرد ، با کلام عاشقانۀ یک مادر

باز باید عشق را تقسیم کرد ، با تک به تک حروف اسم مادر

باز باید عشق را تکمیل کرد ، با حضور گرم یک مادر

*؛*؛*؛* می توان با وجود عشق مادر، عشق را تفسیر کرد *؛*؛*؛*

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید