تقديم به عزيزترين کسم

**** تقدیم به مادریزرگ عزیزم که با تمام وجود دوستش داشتم ودارم وخواهم داشت *****

چـــه ســــخـــتـــــــــــه ...

چه سخته بی تو موندن

چه سخته بی تو رفتن

چه سخته از تو خوندن

چه سخته از تو گفتن

چه سخته عاشقونه ، همش از تو سرودن

چه سخته بی قراری

چه سخته بی امیدی

چه سخته بی دوایی

چه سخته بی پناهی

چه سخته بی صدایی

چه سخته بی حضورت ، شب و به روز رسوندن

چه سخته گریستن ، برای دیدن تو

چه سخته تجسم تو ، توی شبهای تیره

چه سخته تحمل ، خاطرات با تو بودن

چه سخته تحمل ، لحظه های بی تو بودن

چه سخته تصور، لحظه های با تو بودن

چه سخته تصور، چهره روشن تو

چه سخته یاد تو در نبودت

چه سخته ذکر نام تو درنبودت

چه سخته بی تو موندن

چه سخته بی تو رفتن

چه سخته از تو خوندن

چه سخته از تو گفتن

چــــه ســـخــــتـــــــه ........

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید