زندگی

زندگی همانند دریایی است پر موج وخروشان که

گاه آرام است و گاه پر خروش وطوفانی و گاه آرام و نوازشگر

دریایی است افلاکی و بی انتها که

آدمی هرگز نتواند پی به اسرار و رمزهای آن برد....

****فدای همتون نسیم 20 ****

/ 0 نظر / 9 بازدید