عشق

باز می توانیم

باز می توانیم عاشق شویم و نهراسیم ازعشق ، با حضور گرم یک مادر

باز می توانیم عشق را بیاموزیم ساده و آسان ، با بیان واضح یک مادر

باز می توانیم عشق را به قلبهایمان هدیه کنیم ، با چراغ روشن عشق یک مادر

باز می توانیم از پلکان عشق بالا رویم ، با کمک دستان پر مهر یک مادر

باز می توانیم از ته قلبهایمان عشق را فریاد کنیم

باز می توانیم عشق هایمان را به آغوش کشیم

باز می توانیم ببالیم به عشق ،

چون که سرچشمه عشق ما ، مادر است و بس...

* * * * فدای همه مادران خوب ایران زمین .... نسیم * * * *

/ 0 نظر / 7 بازدید