تقديم به تمام پدران جز ....

تــقــدیــم بــه روح سبـز پـدرانـی کـه بــا قـــــامــتـــشــان ، اســـتـــواری و بــا لــبــخـــنــدشـان ، زنــدگــانـی را بـه فـرزنـدانـشـان آمــوخــتــنــد . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
39 پست
تیر 84
21 پست
خرداد 84
4 پست
وبلاگ
65 پست